Privacybeleid

Door uw gebruik of toegang tot deze website geeft u aan dat u met het onderstaande privacybeleid instemt en het aanvaardt. Als u het niet met dit beleid eens bent, verzoeken we u deze website niet te gebruiken. Het bedrijf kan dit beleid op elk gewenst moment herzien door dit bericht bij te werken, en uw gebruik na dergelijke wijzigingen geeft aan dat u de gewijzigde voorwaarden aanvaardt. Controleer deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd op wijzigingen.

Dit beleid is bedoeld u te helpen begrijpen hoe Newell Rubbermaid Inc. en haar dochterondernemingen en geaffilieerde bedrijven ('Newell Rubbermaid', 'we', of 'ons') informatie die u aan ons verstrekt via deze website, verzamelen, gebruiken en beveiligen. Dit beleid heeft betrekking op alle informatie die u via deze website verstrekt, inclusief persoonlijke gegevens.

Verzameling van persoonlijke gegevens

Als u een willekeurige Newell Rubbermaid-website bekijkt, kunt u dat gewoonlijk anoniem doen, zonder persoonlijke gegevens te hoeven verstrekken. Er zijn echter gevallen waarin we u om persoonlijke gegevens kunnen vragen. We houden bijvoorbeeld van tijd tot tijd online enquêtes om een beter begrip te krijgen van de behoeften en het profiel van onze bezoekers. We kunnen ook persoonlijke gegevens vragen als u meer informatie verzoekt over onze producten en diensten, software wilt downloaden, een nieuwsbrief wilt ontvangen of als u ons een vraag stelt. Als u besluit om ons de verzochte informatie niet te geven, kunt u nog steeds het grootste deel van de Newell Rubbermaid-website bekijken, maar u kunt misschien geen gebruik maken van bepaalde opties, aanbiedingen en diensten.

Als u van gedachten verandert of als u persoonlijke gegevens wilt bijwerken of verwijderen (zoals bijv. uw postcode), zullen we trachten de persoonlijke gegevens die u ons geeft te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen op de hieronder vermelde contactpunten.

Bestellingen

Als u een product of dienst bestelt, moeten we uw naam, e-mailadres, postadres en het nummer en de vervaldatum van uw creditcard weten. Deze persoonlijke gegevens hebben we nodig om uw bestelling te kunnen verwerken en vullen, u de bevestiging voor de bestelling of de verzending te sturen, en u de status van uw bestelling te kunnen melden. Alle internettransacties met Newell Rubbermaid verlopen via een beveiligde server waarop uw creditcardgegevens worden gecodeerd, om te verzekeren dat deze niet door onbevoegde derden worden gelezen.

Post/marketingcommunicatie van Newell Rubbermaid

Als u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt en u opgeeft voor de e-maillijst van een bepaald bedrijf, zetten we u op de lijst van dat bedrijf, zodat u e-mailberichten ontvangt over updates van producten en diensten, speciale aanbiedingen, belangrijke kwesties en nieuwe producten en diensten van dat bedrijf en van andere dochterondernemingen en geaffilieerde bedrijven van Newell Rubbermaid. De persoonlijke gegevens die u aan dat bepaalde bedrijf verstrekt, worden intern aan andere dochterondernemingen en geaffilieerde bedrijven van Newell Rubbermaid doorgegeven. Als u geen updates of ander marketingmateriaal meer per e-mail wilt ontvangen van dat bepaalde bedrijf of van andere Newell Rubbermaid-dochterondernemingen of geaffilieerde bedrijven, kunt u contact met ons opnemen op het opt-out e-mailadres dat hieronder wordt vermeld.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens die aan ons zijn verstrekt door gebruikers van 13 jaar of ouder, kunnen, uitsluitend door Newell Rubbermaid en haar dochterondernemingen en geaffilieerde bedrijven, worden gebruikt voor marketing en promotiedoeleinden. Met uitzondering van zoals beschreven in dit beleid, zal Newell Rubbermaid uw persoonlijke gegevens die u hebt ingevoerd op deze site niet zonder uw toestemming verhuren, verkopen of op andere wijze aan derden doorgeven, tenzij het wettelijk vereist is of als dit u bekend was gemaakt toen de gegevens werden verzameld. Als u ons toestemming geeft uw gegevens aan derden te verstrekken, kunnen we uw gegevens aan andere bedrijven doorgeven die producten en diensten aanbieden waarin u geïnteresseerd kunt zijn. Deze bedrijven kunnen dan direct contact met u opnemen met aanbiedingen van producten of monsters, gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie, of om uw feedback te vragen over producten en programma's waarvan zij denken dat u erin geïnteresseerd zult zijn. Hoewel we alle redelijke pogingen zullen doen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, is Newell Rubbermaid niet aansprakelijk als gegevens door fouten in de overdracht ervan of onbevoegde daden van derden openbaar worden gemaakt.

We kunnen uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derden die diensten voor ons uitvoeren als zij deze kennis echt nodig hebben. We gebruiken derden om bepaalde diensten namens ons uit te voeren. Om deze diensten te kunnen uitvoeren, moeten de dienstverleners wellicht uw persoonlijke gegevens weten. Wij vereisen dat zij deze gegevens beschermen en ze uitsluitend gebruiken om namens ons diensten uit te voeren. Wij kunnen bijvoorbeeld andere verzendbedrijven, creditcardverwerkers, wederverkopers, distributeurs en contentaanbieders gebruiken.

We kunnen statistische of samengevoegde niet-persoonlijke gegevens over onze gebruikers doorgeven aan adverteerders, zakelijke partners, sponsors en andere derden. Deze gegevens worden gebruikt om de inhoud en advertenties van de Newell Rubbermaid-website aan te passen, zodat we onze gebruikers beter van dienst zijn.

Overdracht van persoonlijke gegevens

Afhankelijk van het land waarin u gevestigd bent, kunnen uw persoonlijke gegeven voor gegevensopslag en gegevensverwerking overgedragen worden naar een ander land. Als we persoonlijke gegevens overdragen, behandelen we de gegevens conform de toepasselijke wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming, zoals de Richtlijn voor gegevensbescherming van de Europese Unie en de specifieke gegevensbeschermingswetten van andere landen.

Cookies en IP-tracering

Deze site kan cookies gebruiken voor administratieve doeleinden van de site. Als u, ongeacht om welke reden, geen gebruik wilt maken van cookies, kunt u uw browser instellen om ze niet te accepteren, hoewel dit een aantal functies van de Newell Rubbermaid-website kan uitschakelen of onbruikbaar kan maken.

Deze website kan ook uw IP-adres of domeinnaam detecteren en gebruiken voor interne verkeersbewakings- en capaciteitsdoeleinden of voor andere administratieve doeleinden voor onze website. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens verkregen, maar worden, ter verbetering van onze service en inhoud voor u, uitsluitend gebruikspatronen van onze verschillende gebruikers getraceerd gebaseerd op samengevoegde of statistische beoordelingen van gebruikersverkeer op de site.

Speciale gevallen

Newell Rubbermaid houdt zich het recht voor in bepaalde gevallen gegevens van gebruikers bekend te maken, als we reden hebben te geloven dat de openbaarmaking van deze gegevens nodig is om iemand te identificeren, contact op te nemen met iemand of wettelijke stappen te ondernemen tegen iemand die (al dan niet opzettelijk) schade of last veroorzaakt ten opzichte van onze rechten of eigendommen, andere gebruikers van de Newell Rubbermaid-website, of anderen die hinder kunnen ondervinden van dergelijke activiteiten. We kunnen, zonder het aan u te melden, persoonlijke gegevens bekend maken indien dit wordt vereist door een dagvaarding, als we te goeder trouw geloven dat dit wettelijk vereist is, of als reactie op een noodsituatie. We kunnen ook persoonlijke gegevens openbaar maken als onderdeel van een fusie of overname.

Beleid met betrekking tot kinderen

Newell Rubbermaid raadt ouders en voogden van kinderen sterk aan de online activiteiten van hun kinderen te controleren en eraan deel te nemen. Tenzij u een website bekijkt die specifiek is bedoeld voor kinderen, mag er geen informatie bij de site worden ingediend door gebruikers jonger dan 13 jaar, en gebruikers die jonger zijn dan 13 jaar, mogen zich niet opgeven voor nieuwsbrieven, clubs of activiteiten. Bovendien mogen gebruikers die jonger zijn dan 18 jaar, geen aankopen doen of deelnemen aan wedstrijden, tenzij deze specifiek bedoeld zijn voor kinderen. Waar dit passend is, kan Newell Rubbermaid u om uw leeftijd vragen, om te controleren of deze beleidsregels gevolgd worden.

Newell Rubbermaid verzamelt niet met opzet gegevens van onze bezoekers die jonger zijn dan 13 jaar en geeft absoluut geen persoonlijk identificeerbare gegevens van dergelijke bezoekers aan derden. We staan niet toe dat bezoekers van wie we weten dat ze jonger zijn dan 13 jaar, direct marketingmateriaal ontvangen van Newell Rubbermaid of van derden.

BBBOnLine® Program

Uw privacy is belangrijk voor ons. Newell Rubbermaid neemt deel aan het programma Better Business Bureau’s BBBOnLine®. U kunt meer informatie over dit programma vinden op http://www.bbbonline.org.

Gekoppelde sites

Hierbij stellen wij u op de hoogte dat deze website koppelingen kan bevatten naar websites van derden. Newell Rubbermaid heeft geen controle over deze gekoppelde sites en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de praktijken met betrekking tot privacy van gekoppelde sites of koppelingen op gekoppelde sites.

Wijzigingen van het privacybeleid

Newell Rubbermaid behoudt zich het recht voor dit beleid of een ander beleid of andere praktijk met een redelijke melding aan de gebruikers van haar website, op elk gewenst moment, te veranderen of bij te werken. Alle wijzigingen of updates zijn onmiddellijk nadat ze zijn gepubliceerd op de Newell Rubbermaid-site van kracht.

Contactgegevens
Vragen over het privacybeleid

Vragen over dit privacybeleid kunnen worden gestuurd naar:

E-Business Team
Newell Rubbermaid, Inc.
29 East Stephenson Street
Freeport, IL 61032, VS
privacy@newellco.com

Opt-out

Stuur, om uw e-mailadres uit onze database te laten verwijderen, een e-mail naar optout@newellco.com en typ het woord 'Remove' in de onderwerpregel.

Vragen over onze producten en diensten moeten niet naar privacy@newellco.com of optout@newellco.com worden gestuurd, aangezien ze daar niet worden beantwoord.

Member Login

Register